fredag 17. april 2009

Trafikkork til besvær


Som kjent er slippes det ut mye CO2 ved tomgang og kø. Dette gjelder biltrafikk, men også båter og fly. Det som er litt merkelig, er at det ikke finnes noe bedre køsystem. Det oppstår ofte kjempelange køer fordi pågangen av skip og fly er så stor. Båtene må ta omveier og/ eller tøffe på stedet hvil, mens flyene må sirkle rundt flyplassen i flere timinutter før de får landingstillatelse. Ved å lage et system som setter flyt i systemet, vil det være veldig enkelt å redusere utslippene betraktelig, uten krav til ny og bedre teknologi. Tenk hvor mye drivstoff man hadde spart hvis de bare kunne cruise rett inn på rullebanen eller til havnen! Et system med kølapper som gir båter og fly avgangstillatelse vil kunne løse problemet. Det innebærer at båter og fly ikke får starte før de har landingstillatelse i endedestinasjonen.
Den norske flåten slipper ut like mye CO2 som resten av Norge totalt. Det betyr at mulighetene for store utslippskutt er til stede, og et effektivt køsystem kan helt sikkert bidra mye! Alle kan ikke lande eller legge til kai samtidig uansett...
Når det gjelder biltrafikk er det ikke helt enkelt. Hvis kollektivtrafikken er billig, effektiv og komfortabel, er det en løsning, men det er ikke det samme som en egen bil. Store nok veier med god kapasitet er nok ingen dum idé. Bilen er her for å bli, og infrastrukturen må derfor være god nok. Saken er at vi fortsatt vil trenge gode veier når vi skal gå over til å kjøre elektriske biler og hybridbiler.
Fordelen med en elektrisk bilpark i trafikkork er at det ikke betyr ekstra utslipp av CO2! Men uansett, elbil eller ikke- langvarig kø er ikke bra. Hverken for humør eller miljø!