onsdag 30. september 2009

Hvor starter vi?


Et sted må man begynne. For å snu klimaendringene må det skapes en god spiral: vi trenger kraftverk basert på dagens fornybare teknologi, i tillegg til planleggingen av det som skal gå på morgendagens miljøteknologi. Etter hvert som forskningen kommer med nyheter, moderniseres anlegg kontinuerlig, noe som stadig pusher grenser for effektivitet og funksjonalitet. Økt etterspørsel vil presse ned prisene, som igjen baner vei for teknologiske forbedringer.

En slik effekt er fullt mulig: det er bare å se til IT- industrien! Over en periode på et par tiår har datamaskiner gått fra tretti tonns monsterfabrikker til håndholdte laptops. Der man før trengte bil for å frakte dem, har mobilene utviklet seg til lynraske multimediesenter vi putter i bukselomma. En tilsvarende utvikling ønsker vi innen miljøteknologi: det må gå hurtig, og forbedringene må være store.

Det gjelder å fokusere mest der mulighetene for forbedring er størst.
Den store stygge ulven er CO2, som står for nesten 80 prosent av klimagassutslippene. Metan er tretti ganger hissigere enn CO2 når det gjelder innvirkning på økt drivhuseffekt; den står for knapt 15 prosent av utslippene av klimagasser. Resten av klimagassene blir som småplukk å regne i forhold (dinitrogenoksid (N2O) og F- gassene).

For å stoppe den globale oppvarmingen bør man derfor konsentrere seg om CO2 og metangass først. Når vi har fått på plass det kan vi konsentrere oss om å redusere utslippene av de gjenværende klimagassene. Optimalt sett bør alt skje samtidig, men skal man prioritere (både praktisk, økonomisk og effektivitetsmessig sett) må fokuset ligge på CO2 og metan.

mandag 28. september 2009

Hvor ligger løsningen?
Begrensede ressurser er og blir begrensede, uansett hvordan man vrir og vender på det. Derfor må vi a) finne en ubegrenset, utnyttbar energikilde og b) redusere behovet for energi slik at ressursene kan benyttes på en bærekraftig måte.

For å finne en løsning, virker det logisk å utnytte det globale verdenssamfunnet slik vi kjenner det i dag. Det gjelder å bruke systemene vi har bygd opp for å skape en "grønn" spiral, snarere enn å forsøke å reversere utviklingen for å bruke mindre energi. Utvikling av smartere løsninger og renere energi er en forutsetning for å lykkes.

Industrialisering, handel og globalisering har ført oss inn i klimakrisen. Ved å benytte fordelene verdensnettverket gir oss, kan et internasjonalt samarbeid styre markedet i riktig retning igjen. Bort fra fossile energikilder og inn på fornybar energi. På grunn av det tette nettverket og de gode mulighetene for kommunikasjon trenger det ikke ta så lang tid!

søndag 27. september 2009

Over til fornybar energi


Man skal ikke se bort i fra at vi om femti år ser tilbake på 2009 som det viktigste året i moderne historie. Sannsynligvis vil vi prise oss lykkelige over at klimaendringene fikk oss til å innse at vi måtte handle raskt, og at vi faktisk gjorde noe før det var for sent. At vi ikke lot oss lamme av dimensjonene, men heller snudde klimakrisen til noe positivt: kursskiftet til et verdenssamfunn som baseres på en bærekraftig utvikling basert på fornybar energi.
Det er ikke usannsynlig at de fleste utfordringene verden står overfor har en nøye sammenheng. Matvarekrisen, fattigdomsproblemene, vannmangel, overbefolkning, finanskrisen og økt drivhuseffekt. Jorden består av et finmasket nettverk av sammenhenger. Hvis det først oppstår en floke blir mange av systemene dratt med i dragsuget. Til syvende og sist handler det om ett ord: ressurser. Altså råvarer og energi. Det handler om en skjevfordeling av noe det egentlig finnes nok av. Så hvordan skal man nøste opp i flokene?
Svarene er mange og sammensatte, men det fine samspillet mellom jordens funksjoner kan virke fordelaktig: finner vi den løse tråden kan vi fort ende opp med å ha nøstet opp i hele floken.

Bruk av fossilt brensel står for nesten seksti prosent av klimagassutslippene. Derfor er mye vunnet hvis vi klarer å gå over til renere energikilder.
For å minske behovet for fossilt brennstoff er en kombinasjon av flere tiltak nødvendig. Det blir en knalltøff oppgave, hvor en rekke utfordringer må løses samtidig. Vi kommer fortsatt til å trenge energi, så for å dekke behovet må vi tenke smart. Vi må forlate avhengigheten av fossile energikilder, omstrukturere hele samfunn og tenkemåter, og gå over til å benytte fornybare energikilder.

Vil vi klare den formidable utfordringen? Er det mulig å snu krisen til noe positivt?

Jeg skal skrive litt rundt disse spørsmålene i den kommende tiden.

fredag 25. september 2009

Klimakonkurranse på g...
Jeg har meldt meg på klimakonkurransen "The Fight"! Har jobbet med den skriftlige delen siden august, og nå ligger den praktiske delen for tur.
Målet med prosjektet er å bidra til å sette fokus på klimaendringene, samt tiltak som må til for å fjerne avhengigheten til fossilt brennstoff. Gjennom nytenkning og satsning på fornybar energi kan vi finne løsningene som må til for å stoppe den forsterkede drivhuseffekten.

Jeg satser på en blanding av praktisk prosjekt, teoretisk bakgrunn og kreative løsninger. Hovedpoenget er å formidle hvordan jeg ser for meg løsninger, samt å vise eksempler på hvordan ting kan gjøres i praksis. Elementene jeg trekker frem skal bli delløsninger, som kombinert med andre tiltak vil gi et bedre klima med mindre avhengighet av fossilt brennstoff

Kjempeartig med muligheten til å få være med i et prosjekt som "The Fight". Alt ligger til rette for et spennende og givende prosjekt!

torsdag 3. september 2009

Klimaløftet


For å unngå slike scenarioer er det viktig å hindre en global temperaturøkning. For å få til dette må vi finne gode løsninger på klimaendringene! For inspirasjon kan dere sjekke ut "Klimaløftet", som er Regjeringens informasjonskampanje om klima, klimaendringer og hva som må gjøres for å redusere klimagassutslippene. Sjekk http://www.klimaloftet.no/Klimaloftet/

Mange gode tips og nyttig informasjon!