fredag 25. september 2009

Klimakonkurranse på g...
Jeg har meldt meg på klimakonkurransen "The Fight"! Har jobbet med den skriftlige delen siden august, og nå ligger den praktiske delen for tur.
Målet med prosjektet er å bidra til å sette fokus på klimaendringene, samt tiltak som må til for å fjerne avhengigheten til fossilt brennstoff. Gjennom nytenkning og satsning på fornybar energi kan vi finne løsningene som må til for å stoppe den forsterkede drivhuseffekten.

Jeg satser på en blanding av praktisk prosjekt, teoretisk bakgrunn og kreative løsninger. Hovedpoenget er å formidle hvordan jeg ser for meg løsninger, samt å vise eksempler på hvordan ting kan gjøres i praksis. Elementene jeg trekker frem skal bli delløsninger, som kombinert med andre tiltak vil gi et bedre klima med mindre avhengighet av fossilt brennstoff

Kjempeartig med muligheten til å få være med i et prosjekt som "The Fight". Alt ligger til rette for et spennende og givende prosjekt!