mandag 28. september 2009

Hvor ligger løsningen?
Begrensede ressurser er og blir begrensede, uansett hvordan man vrir og vender på det. Derfor må vi a) finne en ubegrenset, utnyttbar energikilde og b) redusere behovet for energi slik at ressursene kan benyttes på en bærekraftig måte.

For å finne en løsning, virker det logisk å utnytte det globale verdenssamfunnet slik vi kjenner det i dag. Det gjelder å bruke systemene vi har bygd opp for å skape en "grønn" spiral, snarere enn å forsøke å reversere utviklingen for å bruke mindre energi. Utvikling av smartere løsninger og renere energi er en forutsetning for å lykkes.

Industrialisering, handel og globalisering har ført oss inn i klimakrisen. Ved å benytte fordelene verdensnettverket gir oss, kan et internasjonalt samarbeid styre markedet i riktig retning igjen. Bort fra fossile energikilder og inn på fornybar energi. På grunn av det tette nettverket og de gode mulighetene for kommunikasjon trenger det ikke ta så lang tid!