onsdag 3. februar 2010

Nokia topper grønn elektrolisteGreenpeace har laget en kåring over hvem som er grønnest i elektronikk- bransjen.

Vi ser at Nokia (kuult sammentreff. Mobilen min er Nokia!), Sony Ericsson, Toshiba, Philips og Apple er best. Jumboplassen går til Nintendo og Microsoft. Hva skjer? Her har noen sovet i timen. Skjerpings!

"Grønn" elektroikk innebærer lavere forbruk av miljøskadelige stoffer, mer og bedre gjenvinning og bedre transportløsninger. For Apple, som har steget i gradene siden forrige liste, innebærer forbedringen blandt annet at de har redusert bruken av plastmaterialet PVC, brommerte flammehemmere (lite nedbrytbart organisk materiale som hemmer brannfare) og helt har droppet skjermer med kviksølv.
Her er resultatene fra "Guide to Greener Electronics":

1. Nokia (7,3
av 10)
2. Sony Ericsson (6,9 av 10)
3. Toshiba (5,3 av 10)
4. Philips (5,3 av 10)
5. Apple (5,1 av 10)
6. LG Electronics (5,1 av 10)
7. Sony (5,1 av 10)
8. Motorola (5,1 av 10)
9. Samsung (5,1 av 10)
10. Panasonic (4,9 av 10)
11. HP (4,7 av 10)
12. Acer (4,5 av 10)
13. Sharp (4,5 av 10)
14. Dell (3,9 av 10)
15. Fujitsu (3,5 av 10)
16. Lenovo (2,5 av 10)
17. Microsoft (2,4 av 10)
18. Nintendo (1,4 av 10)