mandag 22. februar 2010

Informativ klimabok

Hvis noen er interessert i å lære mer om klimaendringene kan jeg anbefale denne boken. "A Rough Guide to Climate Change" tar for seg mange sider ved drivhuseffekten: menneskelig påvirkning gjennom tilstedeværelse og utslipp, solens aktivitet, magnetisme og naturlige svingninger i klimaet.

Her kan de aller fleste finne ny og nyttig info, iblandet mange spennende vinklinger og historier.

Advarsel! Bør leses som sidelitteratur. Fint med noe skjønnlitterært ved siden av! Det kan bli litt vel mye fakta hvis den leses fra perm til perm...