lørdag 22. mai 2010

Statoil i skittent oljesandprosjekt


Hvordan kan Norge, som selvutnevnt foregangsland i klimapolitikk, forsvare at Statoil er tungt inne i utvinning av oljesand i Canada? Å trekke ut olje fra sand er nok den verste av av alle måter å utvinne olje på. Det slippes ut ti ganger mer CO2 gjennom oljesandutvinning enn på norsk sokkel! Det er horribel statistikk. I tillegg kommer de omfattende inngrepene i naturområdene der det finnes ojlesand.

Hvordan hadde det vært å investere de TOLV milliardene anlegget kostet i miljøteknologi i stedet? Og da har vi ikke tatt med hva det koster i drift engang! Mulig det bare er jeg som er naiv, men jeg mener at oljesand er et langt skritt tilbake; det er et prosjekt med svært kortsiktig gevinst og store miljø- og klimaødeleggelser. Bildet viser det totalruinerte landskapet i et oljesandfelt, med et enorm, men likevel lite protestbanner i venstre hjørne.

Det er sikkert ikke lett å sitte på toppen i et oljeselskap, men hvis jeg skulle ha kommet med et råd så måtte det være: tenk langsiktig og alltid på total miljøbelastning. Jeg er for å begrense bruken av fossilt brensel. Spesielt bør vi begrense den skitneste delen av oljeindustrien så lenge vi har alternativer! På sikt er det ikke alltid de mest lettevinte løsningene som lønner seg. Tenk bærekraft og totalbelastning!

Les mer om Statoils oljesandprosjekt her.