tirsdag 4. mai 2010

Oljekatastrofe i Mexicogulfen


Her er en av grunnene til at jeg gleder meg intenst til vi slipper helt fri fra det oljebaserte samfunnet. Ikke nok med at bruken av olje fører til store ødeleggelser på miljø og klima, men uttaket av oljen er risikosport på høyt nivå. Oljesøl er en katastrofe for hele økosystemer i både hav og langs kysten!

Akkurat nå lekker det store mengder olje fra brønnen i Mexicogulfen hvor en oljerigg sank til bunns etter å ha brent sammenhengende siden den ble rammet av en eksplosjon tirsdag. Plattformen lekker 1.000 fat per dag fra oljebrønnen som ligger på 1.500 meters dyp. Det er ekstremt vanskelig å håndtere/ stanse lekkasjen på så dypt vann.