onsdag 28. april 2010

Klimaendringer og U- landKlimaet påvirker i aller høyeste grad de fattige. Det er veldig urettferdig, for det er jo i første rekke industrialiseringen fra de rike landene som har ført til klimakrisen. Problemet er at de fleste U- land ligger nettopp i de delene av verden som merker klimaendringene best. I et bredt belte rundt ekvator har det skjedd en rekke endringer i vær og nedbørsmengder som påvirker landene dramatisk. For eksempel tørker elver inn fordi isbreer forsvinner og nedbør forsvinner i Asia og Afrika slik at tilgangen til vann blir borte. De har heller ikke nok penger til å bygge ut nødvendige mottiltak for å beskytte seg mot klimakonsekvensene: blandt annet ekstremvær som flom, tørke og orkaner. Økt havnivå vil også ramme millioner av fattige som er bosatt ved sjøen og ikke har kapasitet til å bygge demninger og pumpesystemer som for eksempel Nederland. Et forsøk på å rette opp i skjevhetene, er kvotehandel og det såkalte REDD- programmet som skal verne regnskog. Her er ideen at rike land skal betale fattige for å kunne gjøre noe med ulikhetene.