tirsdag 27. april 2010

Svar til skoleprosjekt om klima og miljø


Etter en veldig hyggelig henvendelse om ideer til et skoleprosjekt skal jeg gå litt inn på fornybar energi og miljøspørsmål for fremtiden:

Globalt sett har jeg klokketro på solenergi. Nesten alle fornybare energikilder på jorden har opprinnelse i solenergi: vind, vann, bølger, bioenergi... For hver gang energi omdannes vil mye energi gå tapt, så jeg mener det beste må være om vi kunne utvunnet energien direkte fra solen uten å gå omveien om andre energiformer. I tillegg er det globale potensialet for solenergi enormt. Mengden energi som treffer jorden gjennom solstråler hvert år tilsvarer over ti tusen ganger verdens totale energibruk. Dette overskygger totalt alle andre energiformer i bruk per i dag. Foreløpig begrensninger knyttet til solenergi er utnyttelsesgrad og kapasitet (solceller kontra solspeil osv), perioder uten sol (natt, overskyet) og ulik innstråling fordelt på verdensdelene.

Når det gjelder miljø og fornybar energi kan det også være interessant å skrive om framtidsenergien. Per dags dato er vindmøller veldig spennende for Norge sin del, fordi vi har begynt å forske på havmøller. Disse får inn 50 % mer energi enn møller på land, og Norge har med sin bakgrunn som oljenasjon store kunnskaper og erfaringer med bygging av solide stålkonstruksjoner til havs gjennom oljeplattformer. De må være så robuste og stødige at de tåler storm, saltvann og hundreårsbølger, så overføringsveriden til vindmøller er superrelevant. Jeg tror det er kjempeviktig å bruke kunnskapen vi allerede har opparbeidet oss til konstruksjon av ny miljøteknologi! En veldig fin artikkel om dette finnes hos Gemini.

For å få til en bærekraftig utvikling, er det enkel matematikk som ligger bak: vi kan ikke ta ut mer resursser enn det som kommer tilbake gjennom nytilførsel. Enten det gjelder uttak av vann, fisk, skog eller energi: det må hele tiden komme igjen i et balansert kretsløp. Når det gjelder råvarer kan vi til en viss grad sørge for å holde kretsløpet i gang gjennom gjenvinning. Metall kan for eksempel brukes igjen og igjen, så lenge det behandles på riktig måte. I "bærekraft" ligger også den globale totalbelastningen. Økosystemer tåler ikke all verden, og for å sikre at balansen og samspillet i naturen opprettholdes, må vi sørge for å bevare det biologiske mangfoldet og respektere naturen. Det gjelder å bygge opp samfunn som i høyest mulig grad lever ved siden av, ikke i stedet for naturens økosystemer. Vi er tross alt avhengige av mat og vann fra økosystemene for å overleve, så det er direkte uklokt å prøve å utkonkurrere naturen.

Politisk sett må vi finne et system for å finansiere klimatiltak. Klimakvoter kan være redningen, forutsatt at det IKKE fungerer som avlatsbrev hvor de med penger kan fortsette å forurense. Ideen er at rike land som forurenser må betale U- land for å bevare regnskog og bygge bærekraftig infrastruktur. Slik vil alle bli motivert til å gå over til miljøvennlige løsninger. Som kjent går alt så mye lettere når man oppnår økonomisk gevinst. Kan dette brukes til noe positivt globalt sett mener jeg det vil være en stor fordel. Hvis kvotesystemet fungerer som pisk/ gulrot vil det oppstå konkurranse om å bli mest miljøvennlig fordi det lønner seg. Slik verden er knyttet sammen øknonomisk sett vil det ta kortere tid å få på plass løsningene.

Ellers anbefaler jeg å søke litt i innleggene mine: jeg har skrevet litt om alt, så bare bruk Pax- søkeren opp til høyre og skriv inn det du vil finne. For eksempel "Vannkraft".

Håper du finner noe du kan bruke. Lykke til med prosjektet!

Sunniva =)