lørdag 17. april 2010

Askesky fra Island: bra for klimaet?


Jeg har fått et veldig bra tips fra venninnen min Kristin om å skrive om vulkanutbruddet på Island. So here goes:

Asken som velter opp i atmosfæren fra Island påvirker klimaet. Partikler fra utbruddet legger seg som et lokk over kloden, og på samme måter som skyer reflekteres en stor del av solstrålene tilbake til rommet før de når jordens overflate. Derfor vil mindre varme nå bakken, og temperaturen synker. Asken virker altså nedkjølende på kloden. Og det kan være positivt når vi sliter med global oppvarming!

Videre er vulkansk aske veldig næringsrik, så når den faller til bakken vil den virke positivt på vegetasjon, som vil vokse raskere og bli større. Dermed trekkes mer CO2 ut fra atmosfæren.

Det som er litt mindre positivt er hvis svovel fra asken danner sur nedbør. Det vil forsure jord, elver og innsjøer, og altså påvirke miljøet på en måte vi sloss for å unngå ved å redusere utslipp av svovel fra for eksempel fabrikker.

En effekt til er at store deler av Europas flytrafikk er lammet. Det er kjempekjedelig for alle som blir hindret i å reise dit de skal. Likevel er det en positiv bieffekt i at verdens CO2- utslippe reduseres merkbart.

Vi får oss en liten vekker når slike situasjoner oppstår. Det viser hvor sårbare vi er, og hvor lite vi egentlig har å si i den store sammenhengen. Målt opp mot naturens krefter og rekkevidde har ikke vår teknologi mye å stille opp med.

Tenk over hvor avhengige vi har blitt av å fly! Internasjonal handel, kommunikasjon og transport generelt går plutselig som sirup i forhold til hva vi er vant til. Milliarder blir tapt hver dag.

Det er ganske nytt å måtte ta buss, tog eller bil i stedet for å fly. At den kollektive transporten øker er jo veldig bra. Over lengre avstander kan det fort gå litt mye tid. Men innen Norge er det jo veldig praktisk. Så er det kanskje flere som oppdager hvor praktisk det er med videokonferanser eller nattoget mellom Trondheim og Oslo? Der er jo ganske behagelig å våkne 08:00 i Oslo fremfor å stå opp 05:00 for å nå flyet.

For min del kan det spøke for miljøteknologi- studieturen til California i kommende uke. Vi får se hvordan det går, men blir det ikke er jeg sikker på at jeg skal klare å ta det igjen en eller annen gang. Miljøteknologi skal jeg lære mer om uansett hva som skjer!