mandag 11. mai 2009

NTNU og SINTEF på offensiven


NTNU og SINTEF står i førersetet når staten skal fordele midler til en offensiv satsning på miljøvennlig energi. For å nå målet om å bli verdensledende innen miljøteknologi, skal det brukes en milliard kroner fordelt over åtte år. Pengene skal gå til opprettelsen av åtte sentre for forskning på miljøteknologi. NTNU og SINTEF er involvert i seks av disse. Et høyt kompetansenivå og en lang årrekke med erfaring innen forskning og teknologiutvikling gjorde at Trondheim ble sentral i miljøsatsningen.


I forbindelse med miljøsatsningen vil det naturligvis bli behov for forskere, eksperter på ulike fagfelt og ikke minst nye studenter. Gode jobbutsikter for alle som tenker på en utdanning i den retningen! Ikke minst kan det bli utrolig spennende og utfordrende.


NTNU er forresten på hugget om dagen: i morgen åpner den splitter nye Nano- labben! Et laboratorium fritt for støv og vibrasjoner skal gi optimale forhold for forskning på nano- nivå. Det nye feltet skal kunne forbedre egenskaper til stoffer vi bruker i dag, og kanskje også utvikle nye, banebrytende materialer. Veldig spennende med tanke på utviklingen av ny, miljøvennlig teknologi! Jeg blir ikke forundret om teknikker i nanoteknologi vil sette fart i prosessen med å løse verdens energiproblemer.