mandag 15. mars 2010

Redusert avskoging i Brasil!

Det er utrolig gledelig at Brasils miljøminister Carlos Minc nylig gikk ut og fortalte at avskogingen i Amazonas har sunket med 46 prosent det siste året. Det er en fantastisk utvikling som bekreftes av satelittbilder. Det varmer å se at målrettet innsats hjelper!

Brasil blir dermed et godt bilde på at en kombinasjon av økonomisk støtte og politisk vilje både internasjonalt og lokalt fører fram. Det krever tøffe og uredde politikere for å stå i mot de sterke interessene som ønsker å ødelegge regnskogene.

Økonomien har blandt annet Norge bidratt med: store deler av de tre milliardene vi bevilget til bevaring av regnskog i fjor har gått til tiltak i Amazonas. Også internasjonale organisasjoner som Regnskogfondet sørger for at penger fra privatpersoner havner på riktig sted, så tiltakene faktisk hjelper. Gå til http://www.regnskog.no/Redd+regnskog+du+ogsaa/Bli+Regnskogvokter for å gi din støtte!