mandag 8. mars 2010

Søta bror slår oss!


Det er en vedtatt sannhet at svenskene ligger milevis foran oss klimasinker med nisselue. Mens våre naboer har redusert sine klimagassutslipp med 9,1 prosent siden 1990, har Norge økt sine utslipp med 11 prosent! Det er sørgelig dårlig.

All honnør til svenskenes politiske og sosiale vilje og handlekraft i miljøspørsmål! Det er en bra prestasjon å redusere utslipp av klimagasser i tider hvor tendensen er stikk motsatt. Dette er et resultat av målrettet og effektivt klimaarbeid over mange år. Her har definitivt norske politikere noe å lære!

Litt vennskapelig kniving om førsteplassen i miljøvennlighet er definitivt av det gode, så jeg håper inderlig at vi nordmenn klarer å ta inn på forspranget litt kvikt. Alt annet vil være direkte pinlig! Det at vi har olje bør være en åpenbar grunn til å sette i gang storstilte klimatiltak, ikke en unnskyldning for ikke å gjøre det.