mandag 14. juni 2010

Sykkeltur over Golden Gate


Her er et bilde tatt under en sykkeltur over Golden Gate Bridge. Det var en stor opplevelse! For å oppmuntre folk til å sykle/ gå over broen var den ene siden reservert for gående og den andre for syklende. Fin måte å unngå kollisjoner på!

Det som var litt artig var at jeg bestemte meg for å "bevise" miljøbevisstheten til innbyggerne i California. San Francisco har svært høy tetthet av hybridbiler, så hvorfor ikke sjekke det ut i praksis? Gjennom hele oppholdet har vi sett hybridbiler overalt i byen, så det stemmer for så vidt med det vi har sett. Men det var moro å tallfeste det i en liten stikktest!

Jeg telte hvor mange Toyota Prius hybridbiler som kjørte forbi mens vi syklet fra den ene siden til den andre. På én langside av broen, ca. fire minutters sykkeltur, telte jeg 23 hybridbilder! Det er en god del mer enn jeg er vant med. Kjempebra!