torsdag 17. desember 2009

Klimaprosjektet 10:10

10:10- prosjektet startet i Storbritannia 1. september 2009. Det er en klimakampanje som skal sørge for å kutte de globale utslippene av klimagasser med ti prosent innen 2010. For å få til det utfordres privatpersoner, bedrifter og institusjoner (skoler, brannvesen og så videre) til å bli med i 10: 10. Ved å melde seg på tar man utfordringen og kutter sine egne utslipp med ti prosent på ett år.

Til nå har mennesker overalt i samfunnet meldt seg på: vanlige familier, politikere, politiet, fotballklubber, sykehus og universiteter, kjendiser og mange ulike organisasjoner. 10:10- prosjektet sprer seg lynraskt, også til nye land. Da begynner det å skje ting i et globalt perspektiv!

Responsen på 10:10- prosjektet har vært enorm. Kanskje spesielt fordi vi endelig har et konkret mål, med et nærliggende årstall å forholde oss til. Det kan være litt vanskelig og tilsynelatende håpløst å relatere seg til "90 % utslippskutt i løpet av 2050". Da er det mye enklere med ti prosent lavere utslipp: det er overkommelig, og ett år er god tid til å gjennomføre endringene som må til.

Den andre grunnen til at 10:10 slår an, er at mange endelig føler de kan gjøre noe som faktisk bidrar. Ved å bli med i 10:10 gir din innsats mening! Og så er det veldig artig å være med på et samarbeid som fører fram. Og kanskje aller viktigst: alle medlemmene og engasjementet rundt 10:10 vil vise at folk både vil og får til å kutte klimagass- utslippene sine med 10 prosent i løpet av ett år. Tenk på signalene det sender til politikerne!
Og ikke minst: det er veldig enkelt å redusere utslippene sine med ti prosent. Hvis man følger de velkjente, enkle knepene kan man spare strøm, penger, utslipp og forbedre helsen på en gang. For eksempel ved å gå, sykle og kjøre kollektivt, kjøpe kvalitet fremfor kvantitet, fly bare når det er helt nødvendig, kaste minst mulig, lage kompost, spise mindre kjøtt og mer frukt, grønnsaker og kornprodukter, skru ned varmen, kjøpe miljøvennlige produkter og kanskje også investere i miljøteknologi. Her finnes mange varianter i ulike prisklasser: fra sparedusj til varmepumpe, rentbrennende ovn, solcellelpanel, elbil, hybridbil eller vindmølle på taket... mulighetene er mange, men hovedpoenget er at alt hjelper.

Jeg har meldt meg på via hjemmesiden til 10:10 (http://www.1010norge.no/). Det er bare å klikke seg inn og bli med for alle som tar utfordringen!