mandag 14. desember 2009

Ny klimaovn til jul!

Her er den nye ovnen vår! Den seiler opp som en het kandidat til "årets miljøbidrag" for husholdningen vår i 2009. Et nytt og effektivt forbrenningssystem sørger for betydelig lavere utslipp av både CO2 og partikler, fordi ovnen forbrenner gassene som dannes ved fyring.

Den virkelige genistreken er det fem centimeter tykke laget av kleberstein som omkranser ovnen. Steinene holder ekstremt lenge på varmen. Faktisk innviet vi ovnen i går, og det var fortsatt lunt i stuen da jeg kom ned i morges!

Videre utnytter ovnen energien i veden bedre enn den gamle: faktisk bruker vi bare halvparten så mye ved som før, for samme varmeutbytte! Mindre forbruk av brensel gir som kjent lavere utslipp av CO2. Pent! Fordi termostaten på panelovnene sørger for konstant temperatur vil det si at vi sparer elektrisitet, som igjen betyr mindre utgifter. På sikt kan det derfor bli en lønnsom investering! Det er en fin bonus, som ofte følger med kjøp av miljøvennlige løsninger.

Vedfyring er en form for bioenergi som er CO2- nøytral. Det er fordi trærne gjennom fotosyntesen binder CO2 fra atmosfæren. Når en vedkubbe brenner, frigjøres den samme mengden CO2 som ble lagret i utgangspunktet, så netto blir det ingen endring av CO2. Det er viktig å merke seg at CO2- nøytralitet forutsetter et bærekraftig uttak av ved, fra riktig type tre. Det er for eksempel bedre at vi utnytter varmen fra veden i ovnene våre enn at trærne råtner i skogen. Denne formen for nedbryting frigjør akkurat like mye CO2 som en vedovn.