torsdag 7. januar 2010

Kulde er vær, ikke klima!

Det har vært vanvittig kaldt i Norge og resten av Europa den siste uken. Selv om det er vinter, kan man trygt si at denne kulden er et ytterst unormalt fenomen. Det vil på ingen måte si at den globale oppvarmingen er avlyst.

Bare for å presisere: kulderekordene skyldes et værfenomen. Global oppvarming dreier seg om klima, som egentlig betyr vær over lengre tidsperioder. Det er helt normalt med svingninger både over og under normalt. Men totalt sett har den globale gjennomsnittstemperaturen steget betraktelig de siste århundrene.

Den globale oppvarmingen er derfor ikke avlyst selv om vi har hatt en kuldeperiode!