søndag 24. januar 2010

Solenergi fra rommet


NASA har i disse dager blåst støvet av skisser om solkraft fra verdensrommet. Planene ble utredet i 1995. Konseptet er å legge et solkraftverk i en geostsjonær bane rundt jorden. I en slik posisjon vil satelitten gå 36 000 km over jordoverflaten, og treffes av sollys døgnet rundt.

Fordi lyset ikke hindres av jordens atmosfære og skyer, betyr det at man får fem ganger mer energi enn ved bakken. Ved å omforme energien til mikrobølger kan det sendes til jorden, mottas på bakken og omformes til elektrisk energi. Herfra kan det sendes til byer ved behov gjennom det eksisterende nettverket. Smart! Men hvor lønnsomt det blir er en annen sak.

Likevel er det en spennende tanke. Går alt etter planen kan vi få mange svar allerede i 2016; da skal nemlig solceller sende strøm til California i et testprosjekt.