onsdag 6. januar 2010

Ser vi verdens verdi?

Vi har mer kunnskaper enn noensinne om hvordan og hvorfor jordkloden er ute av balanse. Derfor er det et paradoks at det går så sakte å gjøre noe med det!

Som så ofte ellers handler det mye om penger. Finansiering av klimatiltak. Spesielt de dyreste, som virkelig hjelper i et globalt perspektiv. Tendensen er å regne utgiftene i kroner og øre, i stedet for å se på de langsiktige gevinstene. Investering i miljøvennlig teknologi vil lønne seg i lengden, ikke bare miljømessig. Innbyggerne i et bærekraftig samfunn basert på fornybar energi vil kunne få rikdom i form av bedre helse, livskvalitet, billig energi og lettere framkommelighet.

Det gjelder bare å åpne øynene, se løsningene og gjennomføre dem før heller enn siden!