lørdag 7. mars 2009

Berømt isbjørnbilde oppsummerer:


Hvorfor bruke ord når man kan snakke i bilder?