søndag 8. mars 2009

Mye miljø på gang

Noe av hensikten med denne bloggen er å informere om det som skjer på miljøfronten for tiden. Det er utrolig mye spennende på gang! Det kommer stadig nye, bedre og mer miljøvennlige løsninger innen elektronikk, transport, industri, arkitektur, design og mote.
Det er helt klart i den retningen vi må gå. Utfordringen er å opprettholde en høy levestandard på en bærekraftig måte, samtidig som U- land får samme livsgrunnlag som oss. For å få til dette, må vi bruke energi. Fossile energikilder som olje, kull og gass, forurenser mye i tillegg til at lagrene vil tømmes. Altså: vi må gå over til å bruke fornybar energi. Den finnes i ubegrensede mengder her på kloden, det er bare vi som må finne ut hvordan vi kan utnytte den mest mulig effektivt. Nok av utfordringer for morgendagens forskere og ingeniører, med andre ord!