lørdag 28. mars 2009

Earth Hour

I kveld klokken 20.30 er det som sagt Earth Hour. Hovedhensikten er å hinte lederne i verden om at vi er mange som vil at de skal ta klimaproblemene på alvor. Poenget er derfor at så mange som mulig slår av lyset samtidig. Folk fra 80 land og 1200 byer er med i aksjonen. Det ventes at en milliard mennesker skal slukke lyset samtidig! Dette er en fin mulighet til å sette litt press på de som bestemmer før klimamøtet i København senere i år. De skal uansett vite at de har solid backup når de skal prøve å forhandle seg fram til en effektiv og omfattende klimaavtale!
Spørs om satelittene vil fange opp noen forandring? I hvert fall ser kloden sånn ut på natten uten Earth Hour.