søndag 29. november 2009

10:10 Norge etablert


Norge har kastet seg på 10:10- bølgen. Dette er et konsept som skal få et land til å kutte CO2- utslippene med ti prosent innen 2010. Måten det gjøres på er at de som melder seg på (bedrifter, organisasjoner, privatpersoner, politiske partier og så videre) forplikter seg til å kutte egne utslipp. Det vil si at de gjennomgår rutiner, utfører et klimaregnskap, og legger en plan for utslippskutt.

Foruten vissheten om at man bidrar til å redusere global oppvarming, kan medlemskapet i 10:10 sikre bedre helse og økonomiske besparelser gjennom mer fysisk aktivitet og energieffektivisering.

Les mer om saken på http://1010norge.origo.no/.