onsdag 4. november 2009

Føre- var- prinsippet

Det er nødvendig med store tanker og tilsvarende offensiv satsning på reduksjon av klimagasser i atmosfæren. Forskjellen på hva som er genialt og hva som er galskap kan være hårfin. Min filosofi går ut på å følge føre- var- prinsippet; ha gode kunnskaper om virkninger og totale konsekvenser før nye tiltak innføres. Den presserede faktoren nå er jo tiden. Vi har hastverk, noe som baner vei for storstilte prosjekter. Nøkkelen da blir bare å satse på det som er mest miljøvennlig totalt sett, helst med grunnlag i teknikk vi kjenner prinsippene bak fra før.

Jeg er i utgangspunktet skeptisk til ideer som innebærer utslipp av kjemikalier som skal nøytralisere, fjerne eller rense luften for klimagasser. Vi vet for lite om konsekvensen av slike drastiske grep. Hvis konsekvensen blir total nedbrytning av klimagasser kan vi fort risikere en istid, som heller ikke er spesielt gunstig for klodens innbyggere.

Et treffende sitat hentet fra en av President Barack Obamas taler dekker situasjonen godt: ”You cannot put out fire with flames”. Vi må altså sørge for at utfallet av klimakrisen blir positivt, i stedet for å gå fra vondt til verre.