søndag 1. november 2009

Bærekraftig ressursuttak


Bildet ovenfor er hentet fra en kullgruve. Liknende scener må vi regne med for å kunne prosusere miljøteknologi også. Likevel er forskjellen stor, fordi den totale miljøbelastningen blir kraftig redusert.
Det viktigste momentet er at man bare trenger råvarer til selve teknologien når energikilden er fornybar. Ved fossilt brensel må man både ha råvarer til avansert og omfattende teknologi, men også energikilden må utvinnes. Kull, gass og olje må utvinnes kontinuerlig, noe som innebærer åpningen av stadig nye gruver og plattformer. Fornybar energi er derimot en del av naturen. "Råvarene" som trengs for å drive kraftverkene fornyes av seg selv, uten at vi må utvinne eller transportere den til kraftverket først.
Miljøvennlig teknologi er sjelden 100 % miljøvennlig. Som med alt annet krever produksjonen av miljøteknologi ressurser i en eller annen form. Råvarene må jo utvinnes et sted. Derfor mener jeg det gjelder å hele tiden finne løsningene som har minst mulig total miljøbelastning.

Poenget mitt er at vi ikke må løse klimakrisen ved å gå fra ett onde til et annet. Det kan hende vi må sette i gang omfattende inngrep i naturen for å få tak i nok råvarer til å produsere miljøvennlig teknologi. Hvis volumet blir for stort, kan vi få uønskede bivirkninger som vi ikke har kontroll over. Da har vi ikke løst problemet, men skapt et annet i stedet. Ressursene som brukes i ny teknologi må derfor så langt som mulig utvinnes på en skånsom og bærekraftig måte, og brukes med varsomhet. For at de fornybare løsningene skal kunne vare på lang sikt, må det være balanse i systemet!