fredag 6. november 2009

Globalt strømnett med fornybar energi?

Strøm er en ferskvare som bør brukes med en gang den blir produsert, fordi transport fører til energitap. Fornybar energi er intet unntak. Problemet oppstår når man enten ikke klarer å produsere nok energi, eller at det lages mer energi enn man klarer å bruke. Med fornybar energi kan det også bli vanskelig å forutsi hvor mye man klarer å produsere, fordi det ofte avhenger av været. Hvordan løser vi det problemet?

Jeg ser for meg et enormt felles strømnett, som knytter sammen land og byer innen de ulike verdensdelene. Nettverket skal åpne for både uttak og innskudd av strøm, som kommer fra fornybare energikilder.

Fordi strømkablene vil strekke seg over enorme avstander, er det viktig å sørge for at minst mulig strøm forsvinner i ledningene. Nettet bør derfor baseres på likestrøm, fordi energitapet blir mye mindre enn ved vekselstrøm. Med slike kabler er det for eksempel mulig å frakte strøm fra Sahara til Nord- Europa med bare 5 -10 prosents tap.

Hovedpoenget er å utnytte de geografiske forholdene til hvert land optimalt, og sørge for at overdkuddet av strøm kommer alle til gode. For eksempel kan Afrika og Midtøsten bidra med solenergi, Storbritannia med vind, bølge og tidevann, Danmark med vind, Island med geotermisk energi og Norge med vannkraft.

Når et land produserer mer strøm enn de behøver, sendes strømmen inn i nettverket. Tider på døgnet med ekstra stort strømbehov åpner for uttak av strøm. Nettverket vil dermed gi en sikker forsyning av fornybar energi som blir umulig med en rekke enkeltstående kraftverk basert på miljøvennlig energi.

Økonomisk sett tror jeg det lureste vil være å knytte sammen hver verdensdel med sitt eget grønne nettverk. På sikt kan de kobles sammen til et globalt nettverk, men veien dit kan bli lang og dyr. En mellomløsning blir å koble sammen to verdensdeler som ligger relativt nærme; for eksempel Afrika og Europa.