søndag 8. november 2009

Rettferdig resurrsfordeling?


Det er ingen hemmelighet at klodens ressurser er ujevnt fordelt. Å kombinere klimakrisen med en rettferdig fordeling er ikke enkelt, men jeg tror det er nøkkelen til å lykkes. Land som ønsker å få en velstandsøkning på lik linje med oss i Vesten må selvsagt få lov til det. Alle har like stor rett til å ha en god levestandard. Ingen "eier" kloden mer enn andre! Deling er altså nøkkelordet. Kombinasjonen økt global levestandard/ reduserte utslipp er selvfølgelig vanskelig å få til. Men ikke umulig.

Jeg tror nøkkelen er måten man oppnår velstand på, og hvordan den vedlikeholdes. Det optimale er å hoppe over den kronglete, forurensende prosessen Vesten har vært gjennom, og gå direkte over på fornybar energi. God kunnskap, planlegging og fornuftig energibruk. Da er grunnmuren for en bærekraftig utvikling støpt.

Land som oppdager naturressurser vil som regel bruke det for å oppnå en velstandsøkning. Jeg synes det blir feil å nekte noen å utnytte ressursene som er tilgjengelige på eget territorium. Det gjelder heller å hjelpe til med å finne de beste alternativene, både for klimaet og for at landene det er snakk om skal få en best mulig utvikling.
Et eksempel kan være olje, kull og gass som ikke er tatt opp enda. For å unngå at CO2 herfra slipper ut i atmosfæren, har vi flere alternativer. Enten kan man betale landene det er snakk om for å la det fossile brenselet ligge urørt. Eller betale for full rensning av anleggene. Eller vi kan tilby et alternativ basert på fornybar energi som er like bra eller bedre enn å bruke det fossile brenselet. Listen er lang. Alle alternativene koster penger, men skal vi komme i mål må vi bare akseptere kostnadene.

Sett i et historisk perspektiv er det virkelig på tide at noen tar på seg ansvaret for å utjevne forskjellene mellom I- og U- land. Hovedansvaret ligger på Vesten. Satt på spissen er det den industrielle revolusjon som er årsaken til klimakrisen, så det er vårt ansvar å rydde opp i den. Heldigvis er situasjonen slik at vi har mer enn nok penger, så en gjennomtenkt og effektiv finansiering og subsidiering av klimatiltak i både inn- og utland er gjennomførbart og nødvendig for å bringe verdenssamfunnet over på fornybar energi.