søndag 8. november 2009

Og premien er...


Så hva blir premien for overgangen til fornybar energi? Den største prisen man kan forestille seg; planeten vi lever på. Det er verdt å ta klimakappløpet seriøst, ettersom det bare finnes én jordklode. Vi har kunnskapen og muligheten til å sørge for at den fortsatt vil bestå som den unike planeten den er.

Lyspunktet i klimakrisen er at vi har alle forutsetninger for å lykkes. Vi har kunnskapen takket være fremragende forskningsarbeid. Vi har teknologien til å snu utviklingen allerede nå, med utsikter til flere gjennombrudd den nærmeste tiden. Og ikke minst: vi har et samensatt system basert på penger som gjør det mulig å gjennomføre miljøtiltakene som trengs.

For å føre kursen på riktig spor trenger vi en kombinasjon av tilpassede fornybare energikilder, renere og mer effektiv teknologi, et nytt forbruksmønster, gjenvinning, internasjonalt samarbeid, felles retningslinjer og en sterk politisk vilje.

Målet må være at alle mennesker kan leve med en god levestandard på en bærekraftig måte. Poenget er at senere generasjoner kan nyte godt av det fantastiske privilegiet å få oppleve en planet som syder av liv.