onsdag 4. november 2009

Tidlige mottiltak: positive bi- effekter

Beregninger gjennomført av FNs klimapanel viser at tiltak mot klimaendringene kan gjennomføres med netto gevinst. Det kommersielle systemet i land med velutviklet økonomi kan brukes til å finansiere mottiltakene ved å satse på økonomisk aktivitet. Hvis man utnytter konkurranse, marked og statlig støtte på riktig måte, kan man sørge for høy sysselsetting, utvikling og stor produksjon av ny, miljøvennlig teknologi. Dette kan gi økt energieffektivitet og lavere kostnader.

Samtidig vil mindre utslipp sannsynligvis redusere helsebudsjettet dramatisk, ettersom en rekke helseproblemer er direkte knyttet til forurensning av luft og vann. Lavere utslipp vil dermed gi bedre livskvalitet for mennesker over hele kloden. Forurensning både fra produksjon av varer og drift av fabrikker og kraftverk påvirker jordsmonn, vannressurser og luftkvaliteten.