søndag 8. november 2009

Klarte det!


Her er den sjuende og siste skulpturen. Den illustrerer hva som skjer når vi lykkes; en fantastisk følelse! Når man har jobbet hardt for noe og får det til, gir det ofte et adrenalinkick av ren glede. Gleden gir fornyet energi og motivasjon, som igjen fører til enda bedre innsatsvilje.

Jeg tror vi kommer til å oppleve denne følelsen i klimasammenheng, selv om det kan se mørkt ut nå. Verden står definitivt overfor en tøff oppgave. Ikke bare skal vi over fra fossil til fornybar energi, vi må koordinere befolkningsvekst og velstandsøkning i U- land med kraftige kutt i utslippene av klimagasser.

Ved å starte snuoperasjonen kommer det til å bli gradvis bedre, helt til vi har nådd målet om en bærekraftig verden. Det kommer til å bli vanskelig, med mye hardt arbeid underveis.

Da er det en fin tanke at vi kommer til å oppleve følelsen av å ha lyktes en gang i framtiden. Om det blir ti, tretti eller femti år vet jeg ikke. Men jeg er helt sikker på at vi kommer til å oppleve det. Følelsen av å ha stått sammen under klimakrisen, tatt tak i problemene og lyktes i å snu krisen til noe positivt. Det er verdt innsatsen når man ser på hva vi har å vinne!