søndag 8. november 2009

Kildehenvisning og lesetips


Her setter jeg punktum for bidraget mitt til klimakonkurransen "The Fight". Det har blitt mye tekst og mange bilder, men nå er jeg altså i havn! Til slutt vil jeg gjerne oppgi kildene jeg har brukt i den skriftlige delen av prosjektet. Her er det også utrolig mye god informasjon for alle klimainteresserte!


Litteratur:

•Climate Change, Rough Guides

• National Geographic
September 2009. S. 32-53

• Gemini
Nr 2, juni 2009. S. 24-27

• Renewable Energy klimahåndbok

• Time Magazine, 5. oktober 2009

• Klimaet i fare: En innføring i de siste rapportene fra FNs klimapanel. Av UNEP/GRID

• Klima- Hva skjer?

• Illustrert Vitenskap, nr 16/ 2009

• Krafttak for verdens fattige? - Vannkraft og vannbruk i utviklingsland
Av FIVAS (Foreningen for Internasjonale Vannstudier), oktober 2006

• WWF- Verdens Naturfond

• Dagbladet onsdag 7.10.09
Nr. 2/2008 S. 8- 10

• D2, 29. august 2008

Film:

• An Inconvenient truth
• 11th hour

Nettsider:

Store Norske Leksikon: http://www.snl.no/oljekrisen_1973%E2%80%9374

NASA: http://spaceflight.nasa.gov/history/apollo/apollo11/index.html

Renewable Energy: http://renewableenergy.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1077

The Washington note: http://www.thewashingtonnote.com/archives/2009/04/guest_post_by_a/

Aftenposten: http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1551180.ece

Teknisk Ukeblad: http://www.tu.no/energi/article139376.ece
http://www.tu.no/energi/article69535.ece
http://www.tu.no/natur/article80136.ece

Bellona: http://www.bellona.no/subjects/1138831208.67
http://www.bellona.no/factsheets/Energieffektivisering

Regjeringen : http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2008/kamp-mot-klimaendring-som-skyldes-avskog.html?id=527606

Wikipedia : http://no.wikipedia.org/wiki/Solenergi