onsdag 4. november 2009

Miljøvennlig vendepunkt i sikte?

Dette bildet tok jeg på Korsika. Rent vann og friske fjell er ingen selvfølge i framtiden, så det gjelder å utnytte klimakrisen for det den er verdt. Jeg ser på situasjonen som en unik mulighet til å løse de menneskeskapte miljø- og klimaproblemene en gang for alle. Aldri har presset for nytenkning og samarbeid vært større. Mulighetene har aldri ligget bedre til rette for å gjennomføre en endelig opprydning i både atmosfæriske problemer, forurensning på bakken og i havet. Med andre ord: et miljøvennlig vendepunkt er både nødvendig og mulig å gjennomføre. Vi mangler bare handling!

Vi bør gå bort fra alle former for ressurser som ikke er fornybare og over på energikilder som kan brukes uten å forsvinne. Det innebærer ikke bare at vi må bort fra olje, kull og gass, men at vi ikke kan satse på energikilder som fører til at ressurser vil tømmes i fremtiden.