tirsdag 3. november 2009

Stål vs spindelvev


Her er en av grunnene til at jeg er uttalt klimaoptimist. Spindelvevet. Hyperavansert kjemi som produseres av en liten edderkopp. Men hvordan kan et spindelvev gi håp i klimakrisen? Jo: det forteller oss noe om hvor mye vi har å gå på teknologisk sett.
Ved utetemperatur klarer edderkoppen å produsere spindelvevet. Et supersterkt, eleastisk materiale som er fem ganger sterkere enn stål, hvis vi måler ut i fra samme vektforhold. Den bruker ikke mer energi på prosessen enn det den selv klarer å tilføre gjennom næring.
Men hva med oss, når vi skal lage stål? Vi må varme opp jern til svært høye temperaturer, finne en legering som passer, tilsette kjemikalier og sette det hele under enormt trykk. Energibruken? Ekstremt omfattende.
Forskjellen i energibruk mellom spindelvev og stål er enorm. Ved like vektforhold, vel å merke. Det er ikke til å komme bort i fra at edderkoppens evner ligger på et nivå vi bare kan drømme om foreløpig.
Nettopp derfor prøver vi å herme etter naturen. Det finnes utrolig mange kompliserte og smarte løsninger som bare venter på å bli oppdaget. Vi kan mye, men ikke snakk om at vi har funnet ut alt! Teknologien kommer nok til å ta sjumilssteg de neste tiårne.