torsdag 26. november 2009

Mindre sur nedbør i Norge!


Jeg hadde egentlig tenkt å la være å skrive mer til konkurransen The Fight er over, men det går ikke! Må innrømme at jeg er rammet av abstinenser og alt for mye interessant å skrive om.

Det begynte med en kommentar jeg leste i avisen i morges. Der stod det at det faller mindre sur nedbør over Norge enn noensinne! Det kan de si på grunn av måleresultater hentet fra elver og innsjøer. Målingene er tatt av SFT (Statens Forurensningstilsyn), med data helt tilbake til 1970. De har altså målt den laveste konsentrasjonen av sulfat og aluminium i elver og innsjøer siden oppstarten i 1970.
Den aller største delen av sur nedbør som havner i Norge kommer fra andre land i Europa. Derfor skyldes nok den positive tilbakegangen det internasjonale fokuset på sur nedbør. Forskningsarbeid har vist de negative virkningene, politikerne har pålagt utslippskutt og forurensningen er endelig på vei tilbake.
Restultatet er at flere utrydningstruede dyrearter har vendt tilbake til elvene og innsjøene, og de naturlige økosystemene er på vei til å gjenvinne balansen. Naturen har en unik evne til å reparere seg selv, hvis vi bare gir den muligheten!
Som kjent sliter også havet med for mye syre på grunn av menneskelige utslipp. All sur nedbør havner jo der til slutt, i tillegg til at CO2 lagres i havet og danner karbonsyre. Klarer vi å stoppe
utlippene, er det gode muligheter for at havet vil regulere seg selv tilbake til normal pH- verdi.
Bildet har jeg for øvrig tatt på Korsika i sommer.