tirsdag 3. november 2009

Togtur i Kina


Jeg tok dette bildet klokken 01:58 i Shijiazhuang (nei, jeg kan heller ikke uttale det) i Kina, to minutter før toget gikk til Beijing.
Togkonduktøren på bildet passer på at alle kom ombord på riktige plasser til rett tid. Servicen langs toglinjene i Kina var i det hele tatt upåklagelig, selv om ingen forstod engelsk. Avgangene gikk ofte og billettene var billige. Standarden var kanskje ikke helt på nivå med NSB, men vi kom fram med kollektiv trafikk på en effektiv måte.
Det handler om å ha god kapasitet, så flest mulig kan transporteres på en gang. Satsning på systematisering og planlegging av togtrafikken kan bli en viktig måte å forbedre transportsektoren på i de nærmeste tiårne.
En ting til hører med til historien: etter å ha reist med tog hele dagen med åpent vindu var jeg sort av kullstøv! Det er med andre ord flere grunner til å rense utslippene fra kullkraftverk før de kommer ut i atmosfæren.