onsdag 4. november 2009

Surt miljø i havet


Her er nok et bilde fra sommerferien på Korsika. Havet trekker CO2 ut fra luften og lagrer det i vannet. For kjemikerne blant oss skjer det fordi vann og CO2 reagerer etter dette mønsteret: CO2 + H2O --> H2CO3. Som dere ser dannes det karbonsyre. Problemet nå er at det har blitt for mye CO2 i luften, så konsentrasjonen av karbonsyre er alt for høy. Det er problematisk for dyr og planter i havet; spesielt utsatt er kalkbaserte organismer som korallrev og skjell. Karbonsyren vil nemlig bryte ned kalken! Det kommer til å få konsekvenser for hele økosystemer i sjøen, ettersom korallrevene ligger på bunnen av næringskjeden.
Samtidig øker havtemperaturene som følge av global oppvarming. Jo varmere vannet er, jo dårligere blir evnen til å lagre CO2. Ved et punkt vil økning i utslippene gå rett ut i atmosfæren, og akselerere den forsterkede drivhuseffekten.
Men går det å reversere prosessen? Ja, hvis det skjer raskt nok. Det er en grunn til at vi må gjøre ting fort! Hvis havet blir så surt at korallrevene oppløses blir skaden ekstremt tidkrevende, kanskje umulig å reparere. Men hvis konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren synker tilbake til normalnivået, vil naturen gjenopprette balansen av seg selv.