lørdag 31. oktober 2009

Termografering og strømstyrere


Vi har i mange år hatt lett tilgjengelig og billig energi. Derfor har vi blitt litt for gode på å ta den for gitt, og tenker ofte ikke over om vi sløser med strømmen eller ikke. Det finnes jo mer der den kommer fra? Det er lett å glemme at all energien vi ikke bruker, er energi som kan brukes senere. Altså sparte ressurser!

Her er det mye å hente. Faktisk kan noe så enkelt som å unngå sløsing være et av de raskeste og mest effektive midlene vi her for å redusere utslippene av CO2. Vi må kartlegge hvor sløsingen foregår, og sette inn mottiltak og nye teknikker der det er mulig.

For å ta et eksempel: oppvarming av hus tar svært mye energi. Både for privatpersoner, i offentlige bygg og på fabrikker. Hvis alle fikk gratis termografering (metode som viser varmefordelingen og temperaturen på en overflate gjennom å måle objektets IR-stråling. Se bildet), kunne man ha avdekket hvor isolasjonen er for dårlig og varmetapet høyest.

Et annet grep for bevisstgjøring når det gjelder strømsparing er å innføre ferdig innstallerte strømstyrere som har kontroll over strømuttak i hus og bygninger. Den kan styres via en digital skjerm, hvor man selv kan foreta innstillinger. For eksempel kan man justere når man har behov for varme i ulike rom, så regulerer strømspareren temperaturen selv. Bevegelsessensorer vil likevel skru av lys og varme hvis det ikke befinner seg noen i et rom etter en gitt periode.
Store mengder energi kan dermed spares på natten, i jobb/ skoletiden og ved reiser.

Samtidig kan strømsparerne vise hvor mye strøm husstanden bruker per dag, måned og år, sett i forhold til tidligere år. Informasjon om hva som tar mest strøm, hvordan det kan reduseres og hvor mye penger man sparer kan også være funksjonelt. Hovedessensen er bevisstgjøring over eget forbruk og kostnader.

På sikt hadde det kanskje vært en idé å koble sammen dataene fra strømstyrerne slik at kommuner, fylker og etter hvert land kan konkurrere om lavest mulig energiforbruk? Premiering for de flinkeste strømsparerne må selvsagt være en gulrot. Det kunne ha vært en morsom og lønnsom måte å spare energi på!