fredag 30. oktober 2009

Framtidens flypark


Flytrafikken gir store utslipp av drivhusgasser. Fordi fly er enestående over lengre distanser, har jeg vanskelig for å se at vi vil slutte å fly. Derimot tror jeg vi vil få en miljørevolusjon i luften innen et par tiår.

Jeg ser for meg at flyenes fremtidsdrivstoff kan bli en hybrid av solenergi og strøm som ligger lagret i batterier. Per i dag har ikke solcellene god nok utnyttelsesgrad til å forsyne et passasjerfly med nok energi, så et samspill mellom medbrakt og egenprodusert solenergi må til for å få regnskapet til å gå opp.

Utfordringen ligger hovedsakelig i å lage batterier som er lette og kan lagre nok energi, både overskuddsenergi fra solcellene og energien som lagres i batteriene før start.

I overgangsfasen fra bensin til elektrisitet kan flyene bygges som hybridmodeller på samme måte som med biler: delvis går de på bensin, delvis på batteri. Sikkerheten må selvsagt være på topp hele veien. Et alternativ kan jo være at det opprettes energikraftverk med landingsbaner til sjøs. De fungerer som mellomlandings- stasjoner for ladning av batterier, ettersom batterikapasiteten er for dårlig per i dag. Kraftverkene kan fungere selvstendig, eller være for både båter og fly. Over land bruker man bare nåværende flyplasser, som kan egenprodusere fornybar energi gjennom solceller eller solfangere.

Hvis nok ressurser og innsats blir lagt i arbeidet med miljøteknologi i fly, vil man sannsynligvis ikke trenge lenger tid enn man har gjort for å minske datamaskinenes størrelse og kapasitet. Mellomløsninger og tilpasninger vil gjøre flyene stadig grønnere, helt til de ikke lenger utgjør noen miljøtrussel.

Solenergi er en optimal måte å komplettere energien som ligger lagret i batteriene. Hele flyet kan dekkes med solceller; på oversiden for å fange sollyset direkte og på undersiden for å fange opp lys som reflekteres fra jorden.

På dagen vil tilgangen til sol være ubegrenset fordi man flyr over skyene. I mørket på natten kan motoren gå over til å bruke strømmen i batteriene. Jeg tror fly kan egne seg bra til solcelleteknologi fordi effekten til solcellene vil bli svært god. Den er bedre i stor høyde fordi fotonene i sollyset slipper å gå gjennom hele atmosfæren før de treffer solcellepanelet.
Over lengre strekninger vil nok fortsatt fly dominere, men over land bør flyrutene så langt som mulig erstattes av høyhastighetstog.