tirsdag 27. oktober 2009

Atomkraft


Atomkraft er en kontroversiell mulighet, men bør kunne diskuteres som et alternativ. Kjernekraft innebærer ikke utslipp av klimagasser, og bidrar derfor ikke til økt drivhuseffekt. Men hvor drastisk må vi gå til verks, og hvilken risiko er vi villige til å ta for å bremse klimaendringene? Må vi velge mellom to "onder", eller finnes det en vei utenom? Jeg må inrømme at jeg er skeptisk. Det er vanvittige krefter vi tukler med, som kan gi fatale konsekvenser hvis noe skulle gå galt.
På den andre siden: atomkraft kan bli en nødløsning for å unngå global oppvarming. Vi er inne i en periode hvor etterspørselen etter energi øker eksponentielt. Samtidig er behovet for reduksjon av hovedenergikildene våre skrikende.

Per i dag brukes uran i kjernereaktorene. Dette medfører store mengder avfall, strålingsfare og det er kostbart å utvinne. Det radioaktive avfallet som dannes må lagres på en bombesikker måte slik at faren for lekkasjer er tilnærmet lik null.

Forskningsinstituttet CERN i Sveits har gjennomført en omfattende studie i mulighetene for bruk av thorium som drivstoff i reaktorene. Det er teoretisk klarert at thorium kan brukes i kjernekraft, men det må bygges et testanlegg før man kan lage kommersielle kraftverk.
Det finnes tre ganger mer thorium enn uran. 17 prosent av verdens forekomster av thorium finnes i Norge; med 170.000 tonn er vi verdens tredje største thorium- nasjon. Slike tall kombinert med vår økonomiske bakgrunn legger forholdene til rette for forskning og eventuelt et testprosjekt i Norge.

Fordelene ved thorium er at det dannes mindre farlig avfall enn ved bruk av uran. I tillegg er det billigere å utvinne enn uran.
En annen stor fordel er at thoriumkraftverk kan bruke plutonium i prosessen med å skape energi. Plutonium er et radioaktivt avfall som dannes i dagens kjernekraftverk. Det skal store økonomiske krefter til for å få gjennom thoriumskraftverk, samtidig som tidshorisonten er for lang. Thoriumkraftverk må bli en mulig fremtidsenergi, som det må forskes på parallelt med satsning på dagens velutprøvde fornybare energi.

Vi trenger drastiske løsninger for å få ned utslippene av klimagasser. Som energietterspørselen er i dag, tror jeg atomkraft vil være en av løsningen på klimakrisen. Med dagens moderne kjernekraftverk er sikkerheten såpass bra at det sannsynligvis vil gå greit: sjansen for fatale feil ligger på en promille. Det spørs om vi ikke må akseptere risikoen, i det minste inntil vi har funnet bedre fornybare alternativer, som gir nok energi til at kjernekraft kan utelukkes.