onsdag 28. oktober 2009

Naturen viser vei


Jeg tok dette bildet på Frøya i Norge. De to svalene til høyre har skjønt det! Sammen er man sterke, og det er lettere å jobbe side ved side enn å stå alene. Det lønner seg å være samkjørte, framfor at alle går i hver sin retning! Sterke bånd kan knyttes, være det kjærlighet, vennskap eller nødvendighet.
For å komme oss gjennom klimakrisen må vi gjøre akkurat det. Knytte bånd på tvers av landegrenser for å hale i land en løsning på klimaproblemene. Det handler om å jobbe side ved side, på tvers av rase, religion og etnisk tilhørighet. Om å stå sammen og støtte hverandre, i stedet for å kranlge om hvem som skal ta regningen og ikke. Konstruktive diskusjoner og idemyldring kan derimot føre fram!
Samlede ressurser står sterkere enn ukoordinerte forsøk, så jeg tror helt klart at vi har mye å tjene på et godt samarbeid! Ikke bare vil vi få på plass ny teknologi og bedre samfunnsmodeller raskere, men det vil sannsynligvis bli løsninger med høyere kvalitet og kreativitet.