onsdag 28. oktober 2009

Tog som klimaløsningDisse bildene har jeg tatt i Kina. Det første er fra togstasjonen, med de disiplinerte kineserne i kø. Det andre bildet viser solnedgangen utenfor togvinduet mens vi suste gjennom kullgruvene utenfor Linfen. Det er verdt å merke seg den spektakulære rødfargen, som forsterkes av forurensningen i luften.
For å bli uavhengig av fossilt drivstoff, bør verdens transportsektor gå over til fornybare energikilder. Overgang til elektrisitet er et godt alternativ, og der stiller jo tog veldig sterkt. Kollektiv trafikk vil nok øke i årene framover, og elektriske tog er en god og miljøvennlig løsning det bør satses på.

Utbyggingen av høyhastighetstog drevet på strøm bør prioriteres, både over korte og lange strekninger. Det gjelder nok i første rekke trafikkerte setrekninger der befolkningsgrunnlaget forsvarer utbyggingen.I den grad det er mulig kan togene ta over for fly, i det minste over strekninger på land. Det bør opprettes internasjonale baner som danner et nettverk på tvers av land og kontinenter. På grunn av store tidsbesparelser i forhold til vanlig tog kan høyhastighetstog bli et reelt alternativ til fly på de samme strekningene.
For å unngå store inngrep i naturen, vil det være en fordel å bygge ut nåværende jernbanespor. Det kan også være fordelaktig la togene gå i tunneler under bakken.

Det er mulig å bygge undervanns høyhastighetstog mellom kontinentene. Jeg tror ikke dette blir løsningen; tunneler med tog under sjøen stiller for store krav til konstruksjon og sikkerhet. Det blir vanskelig, i tillegg til at det blir svært kostbart. Der kan nok pengene brukes bedre!