søndag 25. oktober 2009

Bølgekraft


I likhet med tidevannskraft har bølgekraft et stort potensial. Også her møter teknologien utfordringer på grunn av store påkjenninger. Prisnivået og effekten er per i dag for dårlig, så det må mer forskning til for å gjøre bølgekraft til en stor energikilde.

Bølgekraftverk kan med fordel lokaliseres langt til sjøs. Der kan man utnytte de store bølgene som dannes, uten at de kommer i veien for båttrafikk eller dyr og mennesker på land. Tidligere har jeg lansert ideen om vindmølleparker til sjøs for å lage elektrisitet til skipstrafikk som går på strøm. Dette er også mulig med bølgekraft!

Bildet over har jeg tatt i Kroatia. Her har vi potensiell bølgeenergi!