mandag 19. oktober 2009

Solenergi


Solenergi er den energiformen som sannsynligvis har størst potensial som arvtager etter fossilt brennstoff. Mengden energi som treffer jorden gjennom solstråler hvert år tilsvarer over ti tusen ganger verdens totale energibruk.

Solen er optimal som energikilde i varme land fordi de som regel har høy solinnstråling. De vermeste områdene trenger store mengder energi i forbindelse med airconditioning. Jo sterkere sol jo større blir behovet, samtidig som effekten av solenergien blir utnyttet bedre og bedre.

Man må ikke nødvendigvis utelukke satsning på solenergi bare fordi forholdene ikke er optimale. Ved å utnytte potensialet som er tilstede, kan man oppnå god effekt likevel. Innkomsten kan bli et viktig supplement til hovedenergikilden, samtidig som en slik satsning vil gjøre teknologien billigere og bedre på grunn av økt etterspørsel.

Et godt eksempel på det er Tyskland, som har blitt verdensledende innen solenergi, på tross av et kaldt klima med mye overskyet vær. Målrettet innsats og statlig støtte har ført til at Tyskland produserer 2220 GWh solenergi per år, mot USAs 565 GWh.