søndag 11. oktober 2009

Tilpassede energikilder


For å få maksimalt utbytte av ressursene som nedlegges i uttak av energi, bør man satse på ulike energikilder avhengig av geografi og klimasoner. Det optimale vil være en kombinasjon av flere fornybare energikilder som kan utfylle hverandre. Viktigheten av et godt backup- system er stor, ettersom enkelte fornybare energikilder har visse ulemper. Uforutsigbarhet knyttet til vind- og solenergi er et eksempel.

Hensikten med tilpassede energikilder er å få maksimal effekt til lavest mulig kostnad, samtidig som naturinngrepene blir minst mulig. Hovedmålet må være å sikre en bærekraftig utvikling både lokalt, nasjonalt og globalt sett.

På grunn av de store forskjellene i geografi og klimasoner, må hvert enkelt land ta stilling til hvilke energimetoder som passer best. Hvis vi forflytter oss til tropiske strøk, er det ikke nødvendigvis riktig å satse på samme energikilder som oss i nord!