fredag 2. oktober 2009

Forbruk vs klima?
Et enkelt grep for å minke behovet for energi er å redusere forbruket. Å produsere nye varer tar mye energi, samtidig som det belaster jordens lager av råvarer. I tillegg kommer utslipp fra transportsektoren når varene skal fraktes, og eventuelt utslippene som forårsakes ved selve bruken av varene. Derfor vil et nytt forbruksmønster basert på et lavere forbruk gi store energibesparelser.
For ordens skyld: jaget etter å spare energi er sentralt i prosessen med å gå over til fornybare enrgikilder. Jo mindre energi man trenger, jo større er sannsynligheten for at vi slipper å ta i bruk fossilt brennstoff.

Et grep for å oppmuntre både forbrukere og produsenter til mindre forbruk er å gjøre miljømerkede produkter billigere og mer fremtredende. Subsidiert eller gratis reklame kan være et virkemiddel. Miljømerket er gunstig fordi det sikrer en mindre totalbelasning for klimaet enn vanlige varer.

Gjenbruk er et godt alternativ til nytt. Fordelen ligger i at man slipper å bruke energi på å produsere nye ting. Det er mye som kan lages helt eller delvis av miljøvennlige materialer; det bør etterstrebes! For å få til dette må vi få på plass gunstige støtteordninger for alle som velger å prioritere lavutslipp.

Som forbruker savner jeg en oversiktlig og pålitelig plass hvor man får kjøpt miljøvennlige produkter. Derfor synes jeg det hadde vært en ide å opprette "grønne" butikk- kjeder, hvor hovedfokuset er på miljøvennlige produkter og gjenbruk (alt fra klær til pantestasjoner osv). For varene ser jeg for meg at en standarisert CO2- varedeklarasjon blir tatt i bruk. Her skal CO2- regnskap fra produksjon, brukte materialer, emballasje og frakt fremkomme tydelig. Man kan også innføre en ordning hvor vanlige butikker har "grønne" avdelinger med miljøvennlige alternativer. For eksempel Svanemerkede og lavemballasje- produkter. På den måten kan man handle effektivt,uten å måtte lete for å finne miljøvennlige varer!