fredag 30. oktober 2009

Miljøvennlig byplanlegging


For å oppmuntre til fysisk aktivitet og uavhengighet av biler, bør alle byer ha en plan for tilrettelegging av sykkel- og gangstier. Dette er viktig for å minimere behovet for motoriserte kjøretøy. Samtidig som det hindrer unødvendig utslipp av CO2, vil økt tilrettelegging for mer aktivitet i hverdangen gi befolkningen få en helsegevinst. Vinn- vinn- situasjon!