torsdag 8. oktober 2009

Samfunnsendringer for bedre klima

En forutsetning for å komme i havn, er å se litt på hvordan samfunnet fungerer. ”Forbrukersamfunnet”. ”Bruk og kast”. Begrepene er en del av hverdagstalen, men bak ordene ligger det mye sløsing og lite konstruktive vaner for et bedre klima.

Selvfølgelig må målet være å opprettholde komfort og funksjonalitet i hverdagen. Men det betyr ikke nødvendigvis at man kjøpe nytt hele tiden. At man sløse med strøm og vann bare fordi det er tilgjengelig og billig. Komfort og en høy levestandard kan kombineres med miljøbevissthet. Hvis samfunnet tilrettelegges en grønn livsstil, vil innbyggerne gå over til et annet forbruksmønster. Til syvende og sist handler det om økonomi, tilgjengelighet, komfort og kunnskaper.

Her kan staten gjøre mye. I og med at folk gjerne velger det alternativet som er mest praktisk og økonomisk, ligger forholdene til rette for at det går av seg selv hvis forholdene legges til rette for det. Nøkkelen er at den nye versjonen må ha noe nytt og funksjonelt over seg; den bør være like bra eller bedre enn det mindre miljøvennlige alternativet.