søndag 18. oktober 2009

Opprette nytt klimapanel?


Jeg tror det hadde vært lurt å opprette et eget panel á la FNs klimapanel, som kun har som oppgave å rådeføre verdens land i energispørsmål. Hensikten må være å påskynde de gode klimaprosjektene og få løsninger på plass raskt.

Det gjelder å skape systematikk i klimaarbeidet. Samle de som virkelig har kompetanse i klimaspørsmål. For å kvalitetssikre prosjektene bør det gjøres en fortløpende totalvurdering, der økologiske, sosiale og miljømessige konsekvenser blir vurdert før utbyggingen starter.


Klimapanelet bør også være forutseende. Man må satse på fornybare energikilder som vil vare i lang tid. For eksempel kan fremtidig nedsmelting av isbreer føre til uttørking av nåværende elver. Foruten problemet med tilgang til ferskvann, kan dette få konsekvenser for mulighetene til å satse på vannkraft i elvene derfra i årene fremover. Slike ting kan det være greit at ekspertene tar seg av. Helhetsbilde og totaloversikt er viktig i klimasammenheng!

Hvis panelet kan gi økonomisk støtte til godkjente prosjekter, kan vi få et positivt og umiddelbart vendepunkt i utviklingen av klimaløsninger. Kombinasjonen faglig kunnskap og makt til å handle vil være avgjørende for hvor fort man kan få i gang klimaprosjektene.