onsdag 28. oktober 2009

Båter på vind og strøm?Dette bildet har jeg tatt på Korsika. Lastebåten er på vei mot Afrika i morgentimene, fullastet med varer. Nettopp handel og turisme står for store deler av verdens skipstrafikk. Slikt blir det mye CO2- utslipp av! Vi har seilt uten fossilt brennstoff før. Da må vi vel kunne gjøre det igjen?

Jeg tror båttrafikken bør vende tilbake til å bruke naturkreftene aktivt. For eksempel ved å bruke det velkjente seilbåtprinsippet. Båtene kan også dekkes med solceller eller gå på medbrakt strøm. Ved å benytte en slags båthybrid kan man bruke seil når det er mulig, og koble over til strøm hvis det ikke blåser.

For å skaffe skipsnæringen energi, kan man anlegge såkalte ”strømstajoner” til havs, hvor de kan stoppe og lade opp. Kraftverkene til sjøs kan drives av bølgekraft, sol og vind. Strømuttak bør også anlegges i havnene. Her kan energikilden være tidevann, sol, vind eller bølgekraft.
Når det er sagt, mener jeg mani økende grad bøs satse på "aquaerodynamisk" design på båtene. Aerodynamisk arkitektur med lite vannmotstand reduserer motstanden båten møter, noe som fører til mindre energibruk.